Politika privatnosti

UVOD

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste razumeli način na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke. Detaljno ćemo objasniti načine na koje štitimo Vašu privatnost, kako možete da proverite i pristupite Vašim podacima u bilo kom trenutku, da zahtevate njihovu ispravku i brisanje, i kako se vrši nadzor nad strogom primenom ove politike.

 

Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt DASIGO firme www.dasigo.rs  koji uređuje Dasigo (u nastavku: Dasigo).

 

SAGLASNOST

 

Korišćenjem www.dasigo.rs  dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. Dasigo zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavešteni.