O nama

Dasigo je pre svega porodična kompanija koja nastoji da održi duh privh privatnih kompanija koje su nastajale. Duh porodičnog posla i rada koji se ogleda u dobrim međuljudskim odnosima protkan nadahnućem stvaranja i kreiranja najboljeg za potrošače na tržištima na kojim poslujemo.

Svoje poslovanje Dasigo zasniva na principima kvalitetnog, etičnog, odgovornog i održivog poslovanja, nastojeći da doprinese razvoju lokalne i šire zajednice. Strateški gledano, oslanjamo se na četiri stuba:

  1. Porodicu
  2. Distribuciju
  3. Logistiku
  4. Razvoj poslovanja u regionu

Pokrivamo gotovo sve segmente tržišta:

  1. internacionalne i nacionalne lance
  2. nezavisne trgovine širom zemlje
  3. Imamo specijalizovane prodajne timove za teretane, benzinske pumpe i kozmetički kanal